Tình Yêu Thời Hiện Đại Amsterdam

Tình Yêu Thời Hiện Đại Amsterdam

560lượt
  1.0

  Nội dung phim

  Theo dõi sáu câu chuyện về tình yêu và cách tình yêu luôn chiến thắng khi đối mặt với những thử thách và tình huống khó khăn trong cuộc sống. Từ việc hiện thực hóa mong muốn có con đến đấu tranh với những thách thức của một mối quan hệ mở. Từ thương tiếc cho một tình yêu đã mất trong quá khứ đến chấp nhận tình yêu mới và thích nghi với tương lai. Tình yêu, dưới mọi hình thức, là phổ quát.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Fedja van Huêt
  • Jack Wouterser
  • Rifka Lodeizen
  • Eva van de Wijdeven
  • Arjan Ederveen
  • Hanna van Vliet
  • Hannah Hoekstra
  • Yootha Wong-Loi-Sing
  • Jonas Smulders
  • Werner Kolf

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang