Thất Hùng Truy Quỷ

Thất Hùng Truy Quỷ

613lượt
  9.0

  Nội dung phim

  Một nhóm buôn lậu thuốc phiện, cải trang thành các Đạo sĩ vận chuyển xác chết, được thuê để vận chuyển một xác chết thực sự đến nơi an nghỉ cuối cùng.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Ricky Hui
  • Kent Cheng Jak-Si
  • Tanny Tien-Ni
  • Tsui Siu-Ling
  • Miao Tien
  • Paul Chung Fat
  • Anthony Chan Yau
  • Mars
  • Addy Sung Gam-Loi
  • Fung Fung

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang