Châu Ngọc Kề Bên

Châu Ngọc Kề Bên

237lượt
  6.0
  • Diễn viên:

  Nội dung phim

  Shan Dan Dan, an eccentric business-minded woman determined to become a jade specialist, crosses paths with Pei Pei, a playboy who hails from a jade merchant family yet does nothing but engage in frivolous activities.

  Vai trò

  Diễn viên

   Thông tin liên quan

  Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang