Alex Rider (Phần 3)

Alex Rider (Phần 3)

651lượt
  6.0

  Nội dung phim

  Cuối cùng được thoát khỏi The Department, Alex bắt tay vào một nhiệm vụ cá nhân là tiêu diệt mạng lưới tội phạm khó nắm bắt Scorpia một lần và mãi mãi. Anh ấy không biết rằng mối quan hệ của anh ấy với cả hai tổ chức sâu sắc hơn anh ấy từng nghĩ.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Otto Farrant
  • Brenock O'Connor
  • Ronkẹ Adékoluẹjo
  • Vicky McClure

   Thông tin liên quan

  Bình luận của người dùng

   đang tải
  Trở lại đầu trang