Kollagen 11000 Plus Doppelherz – Bảo vệ tế bào cơ xương khớp hiệu quả

1.200.000 

Collagen thủy phân Kollagen 11000 Plus Doppelherz là sản phẩm collagen thủy phân. Kollagen 11000 Plus Doppelherz giúp cải thiện sức khỏe và bảo vệ tế bào cơ xương khớp hiệu quả.

Kollagen 11000 Plus Doppelherz – Bảo vệ tế bào cơ xương khớp hiệu quả

1.200.000