Erossan Care 45g Dược Hậu Giang – Dung dịch vệ sinh ngừa nấm ngứa

Erossan Care 45g Dược Hậu Giang là sản phẩm dung dịch được dùng trong vệ sinh vùng kín. Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Erossan Care thích hợp dùng vệ sinh hàng ngày.