Befucid 15g Mediplantex – Điều trị các bệnh da liễu

Thuốc Befucid 15g Mediplantex được dùng để điều trị các bệnh da liễu như viêm hoặc nhiễm khuẩn, chàm khu trú,, viêm da tiết bã, viêm da do tiếp xúc,…